Take a look at my portfolio.

portfolio-teaser-mccoy
portfolio-teaser-scout
portfolio-teaser-nutella